Konferencja „Użytkowanie i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie” w Gorzycach 21.10.2021 r.

UWAGA !!!

Bardzo pilna wiadomość !!!

Z powodu pandemii

Konferencja poświęcona kwalifikacjom rynkowym, w których możemy prowadzić proces walidacji tj.:  „Użytkowanie obrabiarek sterowanych numerycznie” oraz „Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie”.  Spotkanie rozpocznie się  21.10.2021 od godziny 9:00 – spotkanie otwarte w formie transmisji na żywo będzie można oglądać na kanale You Tube pod linkiem:

Goście, którzy dokonają rejestracji otrzymają link do spotkania na Google Meet. Dzięki temu można będzie brać aktywny udział w spotkaniu oraz zadawać pytania prelegentom.

Zapraszam serdecznie do czynnego udziału w konferencji.

Szanowni Państwo,

Firma Mechatronik wraz z Zespołem Szkół w Gorzycach jako Instytucja Certyfikująca ma zaszczyt zaprosić Was na konferencję poświęconą kwalifikacjom rynkowym, w których możemy prowadzić proces walidacji tj.:

Użytkowanie obrabiarek sterowanych numerycznie
oraz
Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie.

Spotkanie rozpocznie się 21.10.2021 od godziny 9:00 na terenie
Zespołu Szkół im por. Józefa Sarny w Gorzycach
przy ulicy Żwirki i Wigury 2, 39-432 Gorzyce
w Hali nr 3 CKZ (hala, w której będą realizowane egzaminy).


Jednocześnie informujemy, że konferencja będzie miała charakter hybrydowy i osoby, które nie mogą przybyć osobiście mogą uczestniczyć w spotkaniu w postaci spotkania wirtualnego na webinarium.

Kwalifikacje Rynkowe to kwalifikacje wchodzące w skład ZRK (Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji ), które potwierdzamy w Instytucji Certyfikującej. Walidowane zbiory umiejętności potwierdzane w IC osoba egzaminowana zdobywa w trybie poza formalnym tj. przez samodoskonalenie, uczestnictwo w kursach, w wyniku pracy zawodowej czy dzięki rozwojowi wiedzy i umiejętności w ramach realizacji własnych zainteresowań.

Ustawodawca wprowadzając system walidacji przez zewnętrzne Instytucje Certyfikujące oraz Zewnętrzne Instytucje Zapewnienia Jakości, które nadzorują pracę tych pierwszych, ujednolicił, uniezależnił oraz zadbał o właściwy poziom merytoryczny systemu potwierdzania wybranych zbiorów umiejętności opisanych w ramach właściwej kwalifikacji rynkowej. Działania te mają doprowadzić, w skali całego kraju, do standaryzacji opisu kwalifikacji jakich od przyszłych pracowników oczekują pracodawcy.

Walidacja w IC pozwala potencjalnym pracownikom potwierdzić fakt posiadania oczekiwanego zbiór umiejętności. Osoba poszukująca pracy po zestawieniu posiadanych umiejętności z opisem kwalifikacji rynkowej przeprowadza samoocenę i podejmuje decyzję czy zgłosić się do IC na egzamin czy wcześniej uzupełnić wiedzę na wybranych kursach. W każdym z w/w przypadków Kwalifikacje Rynkowe pozwolą szybciej niż w trybie formalnym uzyskać dodatkowy zawód.

W trakcie konferencji chcemy zaproponować współpracę w zakresie certyfikowania kwalifikacji z obszaru CNC. Omówimy walidowane zbiory umiejętności oraz przedstawimy sprzęt na którym proces egzaminowania będzie przebiegał.

Jeśli ktoś z obecnych będzie miał jeszcze jakieś pytania dotyczące Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji przedstawiciel IBE rozwieje te wątpliwości w ramach swojej prezentacji lub w indywidualnych rozmowach kuluarach.

Do grupy prelegentów zaprosiliśmy również przedstawicieli przemysłu, którzy wyrażą swoje oczekiwania i przedstawią doświadczenia w zakresie pozyskania pracowników oraz określą jak widzą rolę kwalifikacji rynkowych. Pan Prezes Ryszard Jania odniesie się do kwalifikacji rynkowych jednocześnie podzieli się informacjami na temat jak przemysł automotive w trybie poza formalnym podnosi umiejętności i kwalifikacje pracowników tego obszaru.

Ostatni moduł spotkania to prezentacje przedstawicieli kuratorium oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy . Pragniemy usłyszeć jak kuratorium widzi uatrakcyjnienie kształcenia formalnego przez kwalifikacje rynkowe, oraz jaką rolę przed kwalifikacjami stawiają Urzędy Pracy.

Agenda

9:00 – 9:15Przywitanie gości – ( dyr. Szkoły mgr Krzysztof Komórkiewicz
9:15 – 9:45Kwalifikacje rynkowe w Polsce – przedstawiciel IBE
9:45 – 10:30Przedstawienie umiejętności opisanych w kwalifikacjach rynkowych z obszaru CNC
 Przestawienie struktury Instytucji Certyfikującej – Mechatronik 
 Prezentacja stanowisk przygotowanych do przeprowadzenia walidacji z kwalifikacji „Użytkowanie obrabiarek sterowanych numerycznie” – A. Grochowski
10:30 – 10:50MTS- jako wyposażenie stanowisk do walidacji w kwalifikacji „Programowanie obrabiarek CNC” oraz pakiet szkoleniowy i egzaminacyjny na wyposażeniu niemieckiego IHK – Robert Dubas
10:50 -11:20Kwalifikacje Rynkowe w Polsce a projekt DRIVES – Pan R. Jania – Prezes NSG Group Pilkington Automotive Poland
11:20-12:35Kwalifikacje rynkowe a przemysł – Pan A. Krępa – Prezes Federal-Mogul Gorzyce Grupa TENNECO
11:35-12:00Kwalifikacje rynkowe a rynek pracy (zapotrzebowanie na kwalifikacje) – przedstawiciel WUP Rzeszów
12:00-12:15Kwalifikacje rynkowe a formalny system kształcenia – przedstawiciel kuratorium
12:15- 13:25Podsumowanie i zakończenie konferencji -Jarosław Augustynowicz

Pliki do pobrania

Patronat honorowy

Patronat medialny