Konferencja ONLINE "Kwalifikacje rynkowe w obszarze obrabiarek sterowanych numerycznie" Łódź 17.11.2021

Szanowni Państwo, 

firma Mechatronik jako instytucja certyfikująca wraz z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego jako instytucją walidującą oraz Stowarzyszeniem Dyrektorów i Nauczycieli Centrów Edukacji Zawodowej mają zaszczyt zaprosi Państwa na konferencję „Kwalifikacje rynkowe w obszarze obrabiarek sterowanych numerycznie”

W trakcie spotkania zostaną szczegółowo omówione kwalifikacje „Użytkowanie obrabiarek sterowanych numerycznie” oraz „Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie”,

wpisane decyzją Ministra Rozwoju do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, sposób ich osiągania na drodze pozaformalnej oraz wymierne korzyści dla pracodawców i pracobiorców. 

Konferencja rozpocznie się  17 listopada 2021 r. o godz. 10 w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, ul.  Kopcińskiego 29. Z uwagi na pandemię koronawirusa konferencja będzie miała charakter spotkania online.

Program konferencji: 

10:00 - 10:20Otwarcie konferencji i przywitanie gości
dyr. ŁCDNiKP Janusz Moos,
dyr. IC Artur Grochowski,
10:20 - 10:40Kwalifikacje rynkowe w Polsce
Instytut Badań Edukacyjnych – dr Dorota Nawrat-Wyraz / Maciej Tauber
10:40 - 10:55Zapotrzebowanie na kwalifikacje rynkowe w regionie łódzkim
Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji – dr Jarosław Tokarski
10:55 - 11:10Kwalifikacje rynkowe a przemysł
Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe WIFAMA – PREXER - Katarzyna Szczepańska
Emerson Automation Fluid Control & Pneumatics Poland – Andrzej Krogulec
11:10 - 11:25Efekty kształcenia w ramach kwalifikacji rynkowych „Użytkowanie obrabiarek sterowanych numerycznie” oraz „Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie”
dyr. IC Artur Grochowski,
ŁCDNiKP – P. Krawczak
11:25 -11:45Przerwa na Kawę
11:45 - 12:00Struktura Instytucji Certyfikującej – Mechatronik
dyr. A. Grochowski
12:00- 12:15 Prezentacja stanowisk przygotowanych do przeprowadzenia walidacji w ramach kwalifikacji „Użytkowanie obrabiarek sterowanych numerycznie”
dyr. ICT A. Grochowski
ŁCDNiKP – P. Krawczak
12:15 - 12:30MTS- jako wyposażenie stanowisk do walidacji w ramach kwalifikacji „Programowanie obrabiarek CNC” oraz pakiet szkoleniowy i egzaminacyjny na wyposażeniu niemieckiego IHK
Robert Dubas MTS Mathematisch Technische Software-Entwicklung Berlin
12:30 - 12:45Podsumowanie i zakończenie konferencji
dyr. ŁCDNiKP Janusz Moos,
dyr. IC Artur Grochowski,

Patronat

Patronat medialny

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w konferencji zapraszamy do elektronicznej rejestracji poprzez link: https://ecentrum.wckp.lodz.pl/zgloszenia/new/idCourse/67923

Z poważaniem i pozdrowieniem
Janusz Moos
dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego