Konferencja „Kwalifikacje rynkowe -kwalifikacjami przyszłości”
Grudziądz się 29 listopada 2021 r.

UWAGA !!!

Bardzo pilna wiadomość !!!

Z powodu pandemii konferencja ma charakter hybrydowy.

Konferencja „Kwalifikacje rynkowe -kwalifikacjami przyszłości” która   rozpocznie się 29 listopada 2021 roku o godzinie 900   w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego w Grudziądzu przy ulicy  Czarnieckiego 5/7 ma charakter hybrydowy . Na salę zaprosimy pierwsze 35 osób które się zgłoszą. Kolejne osoby zachęcamy do udziału w formie zdalnej w postaci otwartej transmisji na kanale  YouTube. Wszystkie osoby które nadeślą kartę uczestnictwa  na adres a.grochowski@mechatronik.pl dzień przed konferencją otrzymają link do spotkania.

Kwalifikacje Rynkowe to kwalifikacje wchodzące w skład ZRK (Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji ), które potwierdzamy w Instytucji Certyfikującej. Walidowane zbiory umiejętności potwierdzane w IC osoba egzaminowana zdobywa w trybie poza formalnym tj. przez samodoskonalenie, uczestnictwo w kursach, w wyniku pracy zawodowej czy dzięki rozwojowi wiedzy i umiejętności w ramach realizacji własnych zainteresowań.

Ustawodawca wprowadzając system walidacji przez zewnętrzne Instytucje Certyfikujące oraz Zewnętrzne Instytucje Zapewnienia Jakości, które nadzorują pracę tych pierwszych, ujednolicił, uniezależnił oraz zadbał o właściwy poziom merytoryczny systemu potwierdzania wybranych zbiorów umiejętności opisanych w ramach właściwej kwalifikacji rynkowej. Działania te mają doprowadzić, w skali całego kraju, do standaryzacji opisu kwalifikacji jakich od przyszłych pracowników oczekują pracodawcy.

Walidacja w IC pozwala potencjalnym pracownikom potwierdzić fakt posiadania oczekiwanego zbiór umiejętności. Osoba poszukująca pracy po zestawieniu posiadanych umiejętności z opisem kwalifikacji rynkowej przeprowadza samoocenę i podejmuje decyzję czy zgłosić się do IC na egzamin czy wcześniej uzupełnić wiedzę na wybranych kursach. W każdym z w/w przypadków Kwalifikacje Rynkowe pozwolą szybciej niż w trybie formalnym uzyskać dodatkowy zawód.

W trakcie konferencji chcemy zaproponować współpracę w zakresie certyfikowania kwalifikacji z obszaru CNC. Omówimy walidowane zbiory umiejętności oraz przedstawimy sprzęt na którym proces egzaminowania będzie przebiegał.

Jeśli ktoś z obecnych będzie miał jeszcze jakieś pytania dotyczące Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji przedstawiciel IBE rozwieje te wątpliwości w ramach swojej prezentacji lub w indywidualnych rozmowach kuluarach.

Program konferencji:

9:00 – 9:10Powitanie uczestników – Kamila Melkowska-Lemke Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu
9:10 – 9:20Wystąpienie Pana Macieja Glamowskiego Prezydenta Grudziądza 
9:20 – 9:35Przemysł 4.0 – szanse i zagrożenia – wystąpienie Artura Macha dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Grudziądzu 
9:35 – 10:00Kwalifikacje rynkowe w Polsce – Pan Ireneusz Baranowski zastępca dyrektora IBE ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
10:00 – 10:35Przedstawienie umiejętności opisanych w kwalifikacjach rynkowych z obszaru CNC. 
 Przestawienie struktury Instytucji Certyfikującej – Mechatronik . 
 prezentacja stanowisk przygotowanych do przeprowadzenia walidacji z kwalifikacji „Obsługa obrabiarek skrawających sterowanych numerycznie (CNC)” – Artur  Grochowski 
10:35 – 10:50Przerwa na kawę
10:50 – 11:15MTS- jako wyposażenie stanowisk do walidacji w kwalifikacji „Programowanie obrabiarek skrawających sterowanych numerycznie (CNC)” oraz pakiet szkoleniowy i egzaminacyjny na wyposażeniu niemieckiego IHK – Robert Dubas 
11:15 – 11:35Kwalifikacje rynkowe a formalny system kształcenia – przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty 
11:35 – 12:20Wystąpienia uczestników – oświadczenia,  zapytania, dyskusja
12:20 – 12:30Podsumowanie i zakończenie konferencji  – Artur Mach dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Grudziądzu 

Patronat honorowy

Prezydent Grudziądza

Patronat

Patronat medialny

W dniu 30 listopada 2021r. firma Artur Grochowski Mechatronik i Centrum Kształcenia Zawodowego w Grudziądzu organizują dla nauczycieli bezpłatne warsztaty kierowane do szkół średnich:

  1. Programowanie obrabiarek CNC i robotów w programie MTS.
  2. Użytkowania programu RobLAB w nauczaniu robotyki, podstaw elektropneumatyki oraz urządzeń mechatronicznych.

 

Dodatkowe informacje na Karcie Zgłoszenia UWAGA decyduje kolejność zgłoszeń!!!!

 

Również 30 listopada odbędą się bezpłatne warsztaty skierowane do szkół podstawowych Laboratoria przyszłości – druk 3D oraz programowanie układów mikroprocesorowych zgodnych z projektem  Ministerstwa Edukacji i Nauki

Dodatkowe informacje na Karcie Zgłoszenia UWAGA decyduje kolejność zgłoszeń!!!!